Sundays, 10:30am, Simpson Primary School

X Close Menu

Serdecznie Zapraszamy!

“Centrepoint” jest chrze?cija?sk? wspólnot?, która sk?ada si? z ludzi pochodz?cych z wielu kultur i narodów. Zbieramy si? co tydzie? w niedziel? na nabo?e?stwa o 10:30 rano w budynku Simpson Primary School mieszcz?cym si? na Leyland Road. Serdecznie zapraszamy! Jeste?cie mile widziani na naszych nabo?e?stwach!

More details here.